Старшая
школа "Достар"

Мектептің мақсаты мен миссиясы

Мектеп миссиясы

Өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті, ақпараттық қоғамдағы өмірдің әртүрлі түрлеріне толыққанды және тиімді қатысуға дайын бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру.

Мектептің негізгі мақсаты

Формирование образовательного пространства, способствующего интеллектуальному развитию личности ученика, высокому уровню грамотности, устойчивой мотивации познавательной деятельности и владению казахским, русским и английским языками.

 

Міндеттері

  • Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін бағдарламаларын және білім берудің әлемдік үрдістерін және лицейдің Қазақстан Республикасының, жақын және алыс шетелдердің оқу орындарымен өзара іс-қимылын ескере отырып, білім беру процесін ұйымдастыру;
  • Қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқыту негізінде қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бейінді оқытуды іске асыру;
  • Ақпараттық технологияларды енгізу және жобалау — зерттеу қызметін жандандыру арқылы оқушылардың сапалы білім алуға, ал мұғалімдердің біліктілігін және педагогикалық шеберлігін тұрақты арттыруға ынтасын арттыру;
  • Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа, Мемлекеттік рәміздер мен тілді құрметтеуге, халық дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын құрметтеуге тәрбиелеу, мәдениеттер диалогы негізінде көпмәдениетті тұлғаны тәрбиелеу.
kkҚазақ тілі